Έργο “Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφ/σμού με χρήση Μ2Μ τεχνολογιών και οι επεκτάσεις του σε smart grids»

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Το επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση ενός συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης ηλεκτροφωτιστικού δικτύου. Η λύση απευθύνεται ως επί το πλείστον στα ηλεκτροφωτιστικά δίκτυα που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές ανά χώρα. Η λύση εντάσσεται, λόγω των τεχνολογιών και του τρόπου λειτουργίας τους, στις M2M  (Machine to Machine) τεχνολογίες. Αυτό θα αξιοποιηθεί και ήδη μελετάται, ώστε με τις απαραίτητες μικροεπεμβάσεις στον απαιτούμενο εξοπλισμό να μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και σε άλλων ειδών δίκτυα (grids) εκτός των ηλεκτρολογικών (υδροδότησης, αποχετεύσεων, κλπ.)

Print

Number of views (6579)/Comments (0)

Tags: