Ασύγχρονη & Σύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης που παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου.

Η χρήση μεθοδολογιών και τεχνικών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ενδείκνυται στην επιχειρησιακή κατάρτιση και στην εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα, καθώς δρα στοχευμένα, διαφοροποιείται στο σχεδιασμό και στον τρόπο παροχής της έτσι ώστε να καλύψει τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας στόχου, και παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με πάνω από 170 εκπαιδευτικούς τίτλους η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών αντικειμένων.

SumTotal Partnership

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι ο επίσημος συνεργάτης (Partner) της εταιρείας SumTotal Systems για την Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. Η SumTotal Systems αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (HCM). Τα συστήματά της λειτουργούν σε μεγάλους δημόσιους φορείς παγκοσμίως αλλά και στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες.