ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο όμιλος που ανήκει η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. απαρτίζεται από εταιρείες τόσο της πληροφορικής όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα για τον ελλαδικό χώρο, οι εκπαιδευτικές δομές που ανήκουν σε αυτόν βρίσκονται στον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τα Γιαννιτσά, την Πάτρα, το Αίγιο, το Ναύπλιο, την Κεφαλονιά, την Σαλαμίνα. Με τις εκπαιδευτικές δομές αυτές παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθησης. Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, έρευνας και πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλουν:

  • Στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και επιχειρήσεων.
  • Στην δημιουργία και υλοποίηση υψηλής ποιότητας προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης        
  • Στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διακρατικών δράσεων με στόχο την μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας