ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Όμιλος Εταιρειών ΑΠΟΨΗ κατά την 15ετή πορεία του έχει να επιδείξει μια σταθερότητα και μια ανοδικότητα, όσο αφορά στα οικονομικά μεγέθη που τον χαρακτηρίζουν, προσπερνώντας τις όποιες αντιξοότητες που κατά καιρούς ανέκυπταν.

Η πορεία ανάπτυξης της ΑΠΟΨΗ Α.Ε., επίσης, χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας από την ίδρυση της (1999) έως και σήμερα ακολουθώντας την κοινή συνισταμένη συνεχούς κερδοφορίας.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2018 εδώ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2017 εδώ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2016 εδώ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2015 εδώ

Ισολογισμός 2014 εδώ

Ισολογισμός 2013 εδώ