ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. αποτελεί μέρος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ με έτος ίδρυσης το 1999.

H ΑΠΟΨΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με εξειδίκευση στις Ολοκληρωμένες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Internet Applications), στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software Development) και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning).

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στην αγορά της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών: Dell, Hewlett - Packard (Business Partner & Silver Partner), Microsoft (Authorized Reseller), Oracle (Gold Level Partner) και Cisco (Selected Certified Partner). Επίσης, είναι ο επίσημος συνεργάτης (partner) της εταιρείας SumTotal Systems για την Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες, παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (HCM).