Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., υλοποιώντας επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασής της με το Υπ. Οικονομικών, ανέπτυξε την κεντρική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη», αφορούσε στην ανάπτυξη ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης, που ενοποιεί τις υπάρχουσες πύλες του Υπουργείου Οικονομικών και εξυπηρετεί πολίτες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσίου.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (15541)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο “Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφ/σμού με χρήση Μ2Μ τεχνολογιών και οι επεκτάσεις του σε smart grids»

To κύριο αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης αποτέλεσε ένα σύστημα διαχείρισης φωτισμού που προσφέρει κεντρική διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, των πλατειών και των λοιπών δημοτικών χώρων. 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (15882)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

OpenMalls-ΕΣΕΕ

Στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης των ΑΚΕ, δημιουργήθηκαν 4 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στις πόλεις: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Τα ΑΚΕ αυτά έχουν ήδη χωροθετηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές των παραπάνω πόλεων και σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχει ένας αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (2670)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλονιάς

Το Έργο αφορoύσε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ενημέρωση των πολιτών που χειρίζονται την ελληνική γλώσσα τον επτανησιακό πολιτισμό και την πολιτιστική ζωή της Επτανήσου.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (2714)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη»

Στην συνεργασία της με το Υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη»....

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (2558)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12345