Έργα στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων»

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε κάποια έργα στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων». Αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού και Επιχειρηματικών Εργαλείων», το οποίο περιελάμβανε τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ενοτήτων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (8 e-learning modules) για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και την υλοποίησή τους μέσω e-learning,
  • «Εκπαίδευση (E-learning)» που περιελάμβανε την ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επιτυχή έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του,
  • «Συμβουλευτική Καθοδήγηση – MentoringCoaching (E-mentoring)», δηλ. μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως επαφές των ωφελούμενων με εξειδικευμένους συμβούλους καθοδήγησης ή/και με διαδικτυακές εφαρμογές κατά τις οποίες αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, με στόχο την ολοκληρωμένη στήριξη ωφελουμένου, ούτως ώστε να υλοποιήσει μια καινοτομική επιχειρηματική ιδέα.

Print

Number of views (4189)/Comments (0)

Tags: