Έργο "Ανάπτυξη συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης" για τη Δ.Ε.Η.

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε τη δημιουργία – φιλοξενία πλατφόρμας ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για να αναπτύξει μέσω αυτής, σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης (e-learning) με θέμα: «Ενημέρωση χρηστών για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (User Awareness)».

Συγκεκριμένα, το έργο περιελάμβανε:

  • Τη δημιουργία προσαρμοσμένης (customized) πλατφόρμας, ανοιχτού κώδικα, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που αποτελεί ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε.
  • Τη δημιουργία, ανάπτυξη και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο θεματικό αντικείμενο: «Ενημέρωση χρηστών για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (User Awareness)» τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε.
  • Την εισαγωγή του ψηφιακού περιεχομένου στην πλατφόρμα.
  • Τη φιλοξενία της πλατφόρμας και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού τηλεκατάρτισης (e-learning) σε υποδομές της εταιρείας παράλληλα με τη διαχείρισή της,
  • Τη δημιουργία, χορήγηση και διαχείριση από τον Ανάδοχο κωδικών πρόσβασης των χρηστών στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι χρήστες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν το σύνολο του προσωπικού της Επιχείρησης (περίπου 11.000 εργαζόμενοι) που διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
  • Τη δωρεάν παροχή της σειράς των ηλεκτρονικών μαθημάτων «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» που εμπεριέχουν 7 τίτλους ηλεκτρονικών μαθημάτων.
  • Τη δωρεάν παροχή 5 συνεδριών (sessions) μίας ώρας για 40 ταυτόχρονους χρήστες για την κάθε μία, μέσω του λογισμικού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (BigBlueButton).

Print

Number of views (3655)/Comments (0)

Tags: