Έργο παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού του τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης του Γ.Ν. ‹‹ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ››

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του εν λόγω έργου περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια και θα είναι:

α. Η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη Η/Υ (επιτραπέζιους ή φορητούς) και εκτυπωτών (laser, inkjet και κρούσεως, απλούς ή πολυμηχανήματα). Το πλήθος των ενεργών μηχανημάτων σε θέσεις εργασίας είναι προσεγγιστικά 300 Η/Υ και 250 εκτυπωτές.

β. Επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του αναδόχου (Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα) για προληπτική συντήρηση ή/και υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και επισκευής εξοπλισμού.

γ. Δωρεάν υπηρεσία παραλαβής – παράδοσης και επισκευής εξοπλισμού εκτός έδρας όταν δεν είναι εφικτή η επιτόπια

Print

Number of views (2298)/Comments (0)

Tags: