Έργο του Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου της ΔΑΣΤΑ (Ε.Κ.Π.Α.)

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Αντικείμενο του Έργου «Προμήθεια για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου του Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» είναι η δημιουργία ενός  Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) το οποίο θα καλύπτει τις λειτουργίες της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ θα επιτευχθεί η καταγραφή, η διαχείριση και η διάχυση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να τυποποιηθούν, να βελτιστοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετάβασης του φοιτητή/αποφοίτου από την πανεπιστημιακή κοινότητα στο περιβάλλον εργασίας.

Για το σκοπό αυτό στο αναπτυσσόμενο πληροφοριακό σύστημα θα καταχωρηθούν ένα σύνολο από πληροφορίες που θα αφορούν στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, στις προτιμήσεις τους αναφορικά με το επαγγελματικό και το επιστημονικό τους μέλλον, στις δυνατότητες ένταξης τους στην παραγωγική διαδικασία και στο προφίλ των συνεργαζόμενων με το Πανεπιστήμιο εταιρειών. Τα στοιχεία αυτά θα συνδυάζονται αυτόματα από το σύστημα και θα διαχέονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε κάθε φοιτητής ή απόφοιτος που έχει συνείδηση της επαγγελματικής του κλίσης και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, να υποστηρίζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προσπάθεια του για την εξασφάλιση μίας επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Print

Number of views (3115)/Comments (0)

Tags: