Έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών»

Προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου βιβλιοθηκών και μουσείων του Κοργιαλένειου Ιδρύματος και την ένταξη τους σε εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Το Έργο αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ενημέρωση και την παιδεία Ελλήνων και ξένων που χειρίζονται την ελληνική γλώσσα όσον αφορά τον επτανησιακό πολιτισμό και την πολιτιστική ζωή της Επτανήσου, καθώς επίσης την αξιοποίησή της γνώσης αυτής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ειδικότερα αναπτύσσονται εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ευρύτερα πολιτισμικού χαρακτήρα οι οποίες αποβλέπουν στην:


Ανάδειξη του Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλληνίας σε κεντρικό πυλώνα της πολιτιστικής ζωής της Επτανήσου

Ενδυνάμωση και εξωτερίκευση του ελληνικού και ιδιαίτερα του επτανησιακού πολιτισμού μέσω των νέων τεχνολογιών


Στα πλαίσια του Έργου θα δημιουργηθεί εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού που, παρέχοντας ποικιλία σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα ομάδων – στόχου, αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο υλοποίησης δράσεων εκπαιδευτικού και ευρύτερα πολιτισμικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο, με βάση το πλούσιο επτανησιακό πολιτισμικό αγαθό. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί (και θα βελτιωθεί) ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αφορά τη θεματική περιοχή του εθνικού πολιτισμικού αποθέματος και ειδικότερα αυτού της Επτανήσου, το οποίο θα ενσωματωθεί στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα.

Print

Number of views (5881)/Comments (0)

Tags: