Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εκπαίδευση»

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Πρόκειται για συνεργασία της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. με την εταιρεία UNISYSTEMS για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εκπαίδευση» για το φορέα: Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. 

Για το εν λόγω έργο αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν Συστήματα Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning μέσω της οποίας διεξήχθησαν τα μαθήματα. Αυτό περιελάμβανε, εκτός από την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων, τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης (όπως διαχείριση λογαριασμών χρηστών και ομάδων χρηστών – τμημάτων εκπαιδευομένων, διαχείριση εγγραφών, φόρτωση και τεκμηρίωση των μαθημάτων στο σύστημα), τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, και την υποστήριξη των χρηστών μέσω εγχειριδίου βέλτιστης χρήσης του συστήματος, των εργαλείων αυτού και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Όσο για το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, στην πρωτόλεια μορφή του δόθηκε εξ ολοκλήρου από τη Unisystems, ενώ αναπτύχθηκε σε μορφή ενοτήτων e-learning Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και περιελάμβανε μεταξύ άλλων την υποδομή για τις κατωτέρω υπηρεσίες:

  • Διαδραστικά στοιχεία πλοήγησης και «εξερεύνησης» του υλικού του μαθήματος
  • Βιβλιογραφία (συμβατική και web), Σημειώσεις – downloads, επιπρόσθετο υλικό μελέτης - αναφοράς
  • Ενσωματωμένες αξιολογήσεις με ερωτήσεις κλειστού τύπου διαφόρων μορφών
  • Γλωσσάρι (Glossary of terms)
  • Content packaging – metadata (SCORM 1.2 / 2004, AICC, IMS)
  • Δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου (.exe) για χρήση εκτός σύνδεσης (offline access) λ.χ. σε οπτικά μέσα (CD/DVD)
  • Δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή HTML5 για χρήση από συσκευές που δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή Flash περιεχομένου (λ.χ. IOS devices).

Print

Number of views (3567)/Comments (0)

Tags: