Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη»

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Στην συνεργασία της με το Υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη». Εμπλεκόμενη ήταν και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου ως φορέας υλοποίησης του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

  • Την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής.
  • Την ενσωμάτωση της ήδη υπάρχουσας και μελλοντικής υποδομής του Υπ. Οικ. στην Πύλη παρέχοντας τόσο υπηρεσίες τροποποίησης εφαρμογών όσο και υπηρεσίες μετάπτωσης περιεχομένου και εφαρμογών.
  • Ολοκλήρωση με άλλα υποσυστήματα του Υπουργείου.
  • Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
  • Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.
  • Την παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους της ΓΓΠΣ&ΔΥ και του Υπ. Οικ.
  • Την υποστήριξη προς το Υπουργείο κατά τη διάρκεια της πιλοτικής και της παραγωγικής λειτουργίας του έργου μέχρι την οριστική παράδοσή του.
  • Την παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Print

Number of views (3960)/Comments (0)

Tags: