Έργο «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2»

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Στόχος του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών οι οποίες αφορούν:

  • Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση «στην τάξη» (αφορά το εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4).
  • Προσαρμογή / Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (αφορά το εκπαιδευτικό υλικό για τους 24 τίτλους Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Αξόνων 2, 3 και 4).
  • Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4).
  • Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη Μαθημάτων e-Learning (αφορά την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Άξονες 2,3 και 4).
  • Παραγωγή υποστηρικτικών εργαλείων

Print

Number of views (43933)/Comments (0)

Tags: