Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας»

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Συνεργασία της εταιρείας με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας». Περιελάμβανε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση πολλαπλών υποσυστημάτων που αφορούσαν τη διαχείριση εξωτερικών αξιολογήσεων, τη διαχείριση δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ, την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, την εσωτερική λειτουργία του Α.ΔΙ.Π., μία διαδικτυακή πύλη διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών της Α.ΔΙ.Π., όπως επίσης και λογισμικών και υπηρεσιών στήριξης των υποσυστημάτων, όπως π.χ. λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λειτουργικό σύστημα, υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων, υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας, κ.ά

Print

Number of views (3585)/Comments (0)

Tags: