Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση των Στελεχών της επιχείρησης μας - Project Management Professional

Σεμινάριο PMP

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα, Προγράμματα

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Human Asset Α.Ε., η εταιρεία ΑΠΟΨΗ ανέλαβε τη διοργάνωση και διεκπεραίωση επαγγελματικού ενδοεπιχειρησιακού εργαστηρίου (Workshop) προετοιμασίας πιστοποίησης PMI PMP® Certification (PMI Project Management Professional), το οποίο και υλοποίησε στις εγκαταστάσεις της. 

Στους συμμετέχοντες παρείχθησαν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προετοιμασίας καθώς και σχετική καθοδήγηση και υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης και τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση για την πιστοποίηση.

Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων  (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για  Ευρωπαϊκά έργα καθώς και έργα του ΕΣΠΑ και όχι μόνο. Η ΑΠΟΨΗ ΑΕ επιμορφώνει τα στελέχη της ώστε να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Print

Number of views (4836)/Comments (0)

Tags: