Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Author: SuperUser Account/Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Categories: Έργα

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία επιθυμώντας να προωθήσει τα προϊόντα και σε νέες αγορές που αναπτύσσονται ραγδαία, υλοποίησε συγκεκριμένες δράσεις διείσδυσης σε τρεις (3) νέες χώρες γειτονικές με την Ελλάδα (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος).

Οι χώρες αυτές όντας νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πιο κοντά στην Ελληνική κουλτούρα αλλά και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα προχωρήσει στις ακόλουθες επενδύσεις:

- Ανάπτυξη Πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα παραμετροποιηθεί σε 4 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα και Ρουμάνικα για να προσεγγίσει τις αντίστοιχες αγορές.

- Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού περιεχομένου (15 μαθήματα) τα οποία παραμετροποιήθηκαν σε 4 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα και Ρουμάνικα για να προσεγγίσει τις αντίστοιχες αγορές.
Print

Number of views (46183)/Comments (0)

Tags: