"Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού" στα πλαίσια έργου για το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Author: Νίκος Βορδώνης/Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015/Categories: Έργα

Στο πλαίσιο του έργου, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., ανέλαβε την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος "Επαγγελματική Κατάρτιση, Συμβουλευτική Υποστήριξη, Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας 2.500 επαπειλούμενων με ανεργία, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων, της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου", που ήταν τμήμα της συγχρηματοδούμενης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 488597, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και είχε ως δικαιούχο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). 

Print

Number of views (3500)/Comments (0)

Tags: