Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη»

Στην συνεργασία της με το Υπουργείο Οικονομικών η εταιρεία ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη»....

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3619)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο "Ανάπτυξη συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης" για τη Δ.Ε.Η.

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση συστήματος εξ αποστάσεως & εκπαιδευτικού προγράμματος τηλεκατάρτισης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)....

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3349)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργα στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων»

Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε κάποια έργα στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων». Αυτά είναι τα ακόλουθα....

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3807)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εκπαίδευση»

συνεργασία της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. με την εταιρεία UNISYSTEMS για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Εκπαίδευση» για το φορέα: Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. .....

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3335)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας»

Συνεργασία της εταιρείας με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας». 

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3418)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12