Έργο του Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου της ΔΑΣΤΑ (Ε.Κ.Π.Α.)

Αντικείμενο του Έργου «Προμήθεια για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου του Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» είναι η δημιουργία ενός  Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) το οποίο θα καλύπτει...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3857)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (2584)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ»

Μεταξύ των βασικών στόχων του ΕΚΤ αλλά και της Πράξης στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο (με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ»...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3005)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας»

Την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς

Hυλοποίηση του εν λόγω έργου περιλαμβάνει μια σειρά από καίριες ενέργειες που θα συνδράμοντας στην ολοκλήρωση

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3000)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Ομάδων και Εγκαταστάσεων» (e-TEAMS)

Στο εν λόγω έργο θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την οργάνωση και τη διαχείριση αθλητικών ομάδων και εγκαταστάσεων.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3043)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
1234