Έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών»

Προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου βιβλιοθηκών και μουσείων του Κοργιαλένειου Ιδρύματος και την ένταξη τους σε εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές

Το Έργο αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ενημέρωση...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (5885)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Εκπόνηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2»

Στόχος του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (44015)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία επιθυμώντας να προωθήσει τα προϊόντα και σε νέες αγορές που αναπτύσσονται ραγδαία, υλοποίησε συγκεκριμένες δράσεις διείσδυσης...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (46256)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Σύστημα Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Αξιολογήσεων – Διεξαγωγής Εξεταστικών Διαδικασιών για λογαριασμό της TUV Hellas

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην προμήθεια συστήματος ανάπτυξης και υλοποίησης ηλεκτρονικών αξιολογήσεων και διεξαγωγής εξεταστικών διαδικασιών.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (4027)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο του Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου της ΔΑΣΤΑ (Ε.Κ.Π.Α.)

Αντικείμενο του Έργου «Προμήθεια για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος / Δικτυακού Τόπου του Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» είναι η δημιουργία ενός  Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) το οποίο θα καλύπτει...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3856)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12345