Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (2584)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ»

Μεταξύ των βασικών στόχων του ΕΚΤ αλλά και της Πράξης στην οποία εντάσσεται το παρόν Έργο (με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ»...

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3005)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας»

Την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς

Hυλοποίηση του εν λόγω έργου περιλαμβάνει μια σειρά από καίριες ενέργειες που θα συνδράμοντας στην ολοκλήρωση

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (2999)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Ομάδων και Εγκαταστάσεων» (e-TEAMS)

Στο εν λόγω έργο θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την οργάνωση και τη διαχείριση αθλητικών ομάδων και εγκαταστάσεων.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (3043)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο «Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων» (ACTIS)

Το ερευνητικό έργο ACTIS στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας και μοντέρνας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία αναμένεται να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των αιτήσεων - παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα βασιστούν στη διαδικασία του πλειστηριασμού ενσωματώνοντας και αυτοματοποιώντας ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015/Author: SuperUser Account/Number of views (4162)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12345