Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας»

Συνεργασία της εταιρείας με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας». 

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3758)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση των Στελεχών της επιχείρησης μας - Project Management Professional

Σεμινάριο PMP

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Human Asset Α.Ε., η εταιρεία ΑΠΟΨΗ ανέλαβε τη διοργάνωση και διεκπεραίωση επαγγελματικού ενδοεπιχειρησιακού εργαστηρίου (Workshop) προετοιμασίας πιστοποίησης PMI PMP® Certification (PMI Project Management Professional), το οποίο και υλοποίησε στις εγκαταστάσεις της.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (4839)/Comments (0)/
Tags:

Έργο "εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη 1.600 ατόμων σε 80 τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και 40 τμήματα e-coaching / mentoring" για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία–συντήρηση πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης (e-LEARNING)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε την δημιουργία/προσαρμογή συστήματος e-learning...

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3237)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

"Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού" στα πλαίσια έργου για το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Στο πλαίσιο του έργου, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., ανέλαβε την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος...

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (3504)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
Έργο «Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για iOS & Android FeelSafe»

Έργο «Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για iOS & Android FeelSafe»

Ανάπτυξη mobile εφαρμογής για τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την ΕΣΣΕ

Το Έργο αφορά την ανάπτυξη εφαρμογής (application) για iOS & Android «FeelSafe», η οποία θα αποτελέσει βασικό βήμα ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά και των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε....

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015/Author: Νίκος Βορδώνης/Number of views (12021)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12345