Έργο "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου"

Έργο "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου"

Στα πλαίσια του έργου: "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου" η εταιρεία ΆΠΟΨΗ ΑΕ υλοποίησε επιτυχώς

  • την καταγραφή του υφιστάμενου ηλεκτροφωτιστικού δικτύου σε επίπεδο pillar, ιστών, λαμπτήρων
  • την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης δημοτικού φωτισμού
  • την τηλεδιαχείριση συμβατικών φωτιστικών και φωτιστικών τεχνολογίας LED σε συγκεκριμένα pillars
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018/Author: SuperUser Account/Number of views (1227)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Πλατφόρμα “E-Vocational counseling”

Η εταιρία υλοποιεί έργο που αφορά στην πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας “E-Vocational counseling” που έχει αναπτυχθεί και αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών  συμβουλευτικής  ωφελούμενων, σε θέματα σχετικά με: 

  • Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την σταδιοδρομία
  • Την καθοδήγηση των ωφελούμενων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή/και εκπαιδευτικούς φορείς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους
  • Την ενημέρωση, καθοδήγηση σε &gamma
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018/Author: SuperUser Account/Number of views (1131)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., υλοποιώντας επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασής της με το Υπ. Οικονομικών, ανέπτυξε την κεντρική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη», αφορούσε στην ανάπτυξη ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης, που ενοποιεί τις υπάρχουσες πύλες του Υπουργείου Οικονομικών και εξυπηρετεί πολίτες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσίου.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (31045)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

Έργο “Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφ/σμού με χρήση Μ2Μ τεχνολογιών και οι επεκτάσεις του σε smart grids»

To κύριο αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης αποτέλεσε ένα σύστημα διαχείρισης φωτισμού που προσφέρει κεντρική διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, των πλατειών και των λοιπών δημοτικών χώρων. 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (31069)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:

OpenMalls-ΕΣΕΕ

Στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης των ΑΚΕ, δημιουργήθηκαν 4 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στις πόλεις: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Τα ΑΚΕ αυτά έχουν ήδη χωροθετηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές των παραπάνω πόλεων και σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχει ένας αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (4388)/Comments (0)/
Categories: Έργα
Tags:
RSS
12345