ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μια υποδομή πληροφορικής εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να εκθέτει την επιχείρηση σε ρίσκο. Παράγοντες όπως σταθερότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, λειτουργικότητα, επεκτασιμότητα, απαιτούν την ανάλυση των απαιτήσεων μιας επιχείρησης, την κατάλληλη σύνθεση και επιλογή εξοπλισμού, και τη σωστή μελέτη του χώρου και του τρόπου εγκατάστασης του πληροφοριακού εξοπλισμού.

Η ΑΠΟΨΗ λοιπόν σχεδιάζει, εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται μία σειρά από υποδομές πληροφορικής, βασισμένες σε καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής.