ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΑΠΟΨΗ ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδίκευση στον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε αντικειμένου, δραστηριότητας και μεγέθους να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, η ΑΠΟΨΗ ΑΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης, συγγραφής και υπαγωγής επενδυτικών έργων, μέχρι την διαχείριση και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων.:


  • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans).
  • Marketing Plans.
  • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών.
  • Διαχείριση, Υλοποίηση και εκπόνηση προτάσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020).
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής και δικτύων (software & hardware).