Έργο “Σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφ/σμού με χρήση Μ2Μ τεχνολογιών και οι επεκτάσεις του σε smart grids»

Author: SuperUser Account/Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017/Categories: Έργα

To κύριο αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης αποτέλεσε ένα σύστημα διαχείρισης φωτισμού που προσφέρει κεντρική διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, των πλατειών και των λοιπών δημοτικών χώρων. Δίνει τη δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο δημότη, με ταυτόχρονη επίτευξη ουσιαστικής εξοικονόμησης τόσο της καταναλισκόμενης ενέργειας (λογαριασμός ΔΕΗ), όσο και του διαχειριστικού κόστους. Πρόκειται για μια σειρά από ώριμες τεχνολογίες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες  κάνοντας την πρότασή μας ανταγωνιστική και προσθέτοντάς της επιπλέον αξία.

Σε δεύτερο επίπεδο έγιναν και προτάσεις εμπλουτισμού του συστήματος με επιπλέον δεδομένα που μπορούν να αντληθούν κατά τόπους και να αποδοθούν συγκεντρωτικά στον κεντρικό εξυπηρετητή για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία πάντοτε υπό τον χαρακτήρα της Μ2Μ εφαρμογής.

Print

Number of views (31033)/Comments (0)

Tags: