Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS) – Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)

Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS) – Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
 • Παροχή υπηρεσιών με το μοντέλο SaaS (Software as a Service)
 • Εγκατάσταση συστημάτων σε υποδομές πιστοποιημένου Datacenter (ή σε υποδομές του πελάτη)
 • Δυνατότητα χρήσης επιλεγμένου από τον πελάτη domain name (π.χ. elearn.customerdomain.gr)
 • Υποδομές σε hardware και εύρος ζώνης που παρέχουν διαθεσιμότητα συστημάτων (Uptime) της τάξεως του 99,9%
 • Παροχή υπηρεσιών δικτυακής υποστήριξης (hosting, bandwidth, maintenance & updates, δομημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας - backups)
 • Παραμετροποίηση του περιβάλλοντος διεπαφής, συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της εταιρικής ταυτότητας (branding) ή Κανόνων Δημοσιότητας.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος διεπαφής για πρόσβαση και χρήση των συστημάτων από Η/Υ, και κινητές συσκευές (Tablet PCs, smartphones).
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules) για επέκταση λειτουργικοτήτων ή προσθήκη νέων έτσι ώστε να καλύπτονται οι εκάστοτε εκπαιδευτικές-επιχειρησιακές απαιτήσεις.
 • Παραμετροποίηση εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας εντός του συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών.
  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print