Ολοκλήρωση (Integration) συστημάτων σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης – εικονικών τάξεων– web conferencing με Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS)

Ολοκλήρωση (Integration) συστημάτων σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης – εικονικών τάξεων– web conferencing με Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS)

Η πλήρης διαλειτουργικότητα (integration) μεταξύ των συστημάτων σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών εξασφαλίζει:

 •     Τη χρήση ενός πλήρως ενοποιημένου συστήματος από τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι θα εισέρχονται με το μοναδικό τους κωδικό πρόσβασης και θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ενεργειών και λειτουργιών σχετικά με την ηλεκτρονική εκπαίδευση από ένα περιβάλλον.
 •     Τη δυνατότητα σχεδιασμού, χρονικού προγραμματισμού, και ένταξης των συνεδριών σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στα πλαίσια οποιουδήποτε προγράμματος που παρέχεται μέσω του συστήματος
 •     Την ενοποιημένη παρουσίαση του προγράμματος στους χρήστες, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, συνεδρίες εικονικών τάξεων, υλικό για μελέτη, κ.ά.)
  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print