Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης – εικονικών τάξεων – web conferencing

Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης – εικονικών τάξεων – web conferencing

Τα συστήματα που υποστηρίζουν αυτές τις υπηρεσίες επιτρέπουν τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ζωντανών συνεδριών (σε πραγματικό χρόνο) για:

 •     εκπαίδευση (υλοποίηση «εικονικών τάξεων», επίλυση αποριών, tutoring)
 •     υλοποίηση δράσεων εξ αποστάσεως συμβουλευτικής (Consulting)
 •     συνεργασία (Collaboration), κ.ά.
 • Επιτρέπουν υψηλού βαθμού αλληλεπιδραστική ομαδική συνεργασία, παρέχουν ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, και χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν:
 •     ολοκληρωμένο αμφίδρομο ήχο
 •     εικονοδιάσκεψη πολλών σημείων (video conferencing)
 •     διαμοιρασμό εφαρμογών (application sharing)
 •     ενσωματωμένα εργαλεία επισήμανσης (whiteboard)
 •     υποστήριξη πολλών μορφών υλικού παρουσίασης
 •     εργαλεία instant messaging δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.
  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print