Έργο "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου"

Έργο "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου"

Στα πλαίσια του έργου: "Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Μοσχάτου - Ταύρου" η εταιρεία ΆΠΟΨΗ ΑΕ υλοποίησε επιτυχώς

  • την καταγραφή του υφιστάμενου ηλεκτροφωτιστικού δικτύου σε επίπεδο pillar, ιστών, λαμπτήρων
  • την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης δημοτικού φωτισμού
  • την τηλεδιαχείριση συμβατικών φωτιστικών και φωτιστικών τεχνολογίας LED σε συγκεκριμένα pillars
Friday, September 7, 2018/Author: SuperUser Account/Number of views (1228)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Έργα
Tags:

Πλατφόρμα “E-Vocational counseling”

Η εταιρία υλοποιεί έργο που αφορά στην πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας “E-Vocational counseling” που έχει αναπτυχθεί και αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών  συμβουλευτικής  ωφελούμενων, σε θέματα σχετικά με: 

  • Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την σταδιοδρομία
  • Την καθοδήγηση των ωφελούμενων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή/και εκπαιδευτικούς φορείς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους
  • Την ενημέρωση, καθοδήγηση σε &gamma
Friday, September 7, 2018/Author: SuperUser Account/Number of views (1132)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Έργα
Tags:

Διαδικτυακή Πύλη Υπουργείου Οικονομικών

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., υλοποιώντας επιτυχώς το φυσικό αντικείμενο της σύμβασής της με το Υπ. Οικονομικών, ανέπτυξε την κεντρική πύλη του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη», αφορούσε στην ανάπτυξη ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης, που ενοποιεί τις υπάρχουσες πύλες του Υπουργείου Οικονομικών και εξυπηρετεί πολίτες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσίου.

Tuesday, February 21, 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (31054)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Έργα
Tags:

Network of Remote Management lightning System using M2M technologies Project and extensions in smart grids

The investment project being implemented is about designing, developing and marketing of a remote network lightning management system. The solution is mostly...
Friday, February 3, 2017/Author: SuperUser Account/Number of views (31105)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Έργα
Tags:

OpenMalls-ΕΣΕΕ

Στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης των ΑΚΕ, δημιουργήθηκαν 4 Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στις πόλεις: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη. Τα ΑΚΕ αυτά έχουν ήδη χωροθετηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές των παραπάνω πόλεων και σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχει ένας αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων.

Thursday, April 28, 2016/Author: SuperUser Account/Number of views (4391)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Έργα
Tags:
RSS
1234